20 January, 2024

35+ Good Morning Images Marathi || Marathi Good Morning Images

Hello friends, welcome to our website Mixing Images. My name is Vikas Yadav. Friends, today's post is going to be very special. In today's post, we are going to talk about - Good Morning Images Marathi, Marathi Good Morning Images, मराठी शुभ सकाळ कविता. So let's start today's post.

Good Morning Images Marathi

Good Morning Images Marathi
Good Morning Images Marathi

Good Morning Images Marathi
Good Morning Images Marathi

Good Morning Images Marathi
Good Morning Images Marathi

Good Morning Images Marathi
Good Morning Images Marathi

Good Morning Images Marathi
Good Morning Images Marathi

Good Morning Images Marathi
Good Morning Images Marathi

Good Morning Images Marathi
Good Morning Images Marathi

Marathi Good Morning Images
Marathi Good Morning Images

Marathi Good Morning Images
Marathi Good Morning Images

Marathi Good Morning Images
Marathi Good Morning Images

Marathi Good Morning Images
Marathi Good Morning Images

Marathi Good Morning Images
Marathi Good Morning Images

Marathi Good Morning Images
Marathi Good Morning Images

Good Morning Images Marathi Download
Good Morning Images Marathi Download

Good Morning Images Marathi Ganpati
Good Morning Images Marathi Ganpati

Good Morning Images Marathi God
Good Morning Images Marathi God

Good Morning Images Marathi HD Download
Good Morning Images Marathi HD Download

Good Morning Images Marathi Love
Good Morning Images Marathi Love

Good Morning Images Marathi Message
Good Morning Images Marathi Message

Good Morning Images Marathi Monday
Good Morning Images Marathi Monday

Good Morning Images Marathi New HD Photos
Good Morning Images Marathi New HD Photos

Good Morning Images Marathi New
Good Morning Images Marathi New

Good Morning Images Marathi Quotes
Good Morning Images Marathi Quotes

Good Morning Images Marathi Saturday
Good Morning Images Marathi Saturday

Good Morning Images Marathi Shayari Love
Good Morning Images Marathi Shayari Love

Good Morning Images Marathi Shayari
Good Morning Images Marathi Shayari

Good Morning Images Marathi Sms
Good Morning Images Marathi Sms

Good Morning Images Marathi Sunday
Good Morning Images Marathi Sunday

Good Morning Images Marathi Suvichar
Good Morning Images Marathi Suvichar

Good Morning Images Marathi Tuesday
Good Morning Images Marathi Tuesday

Love Good Morning Images Marathi
Love Good Morning Images Marathi

New Good Morning Images Marathi
New Good Morning Images Marathi

Prem Good Morning Images Marathi
Prem Good Morning Images Marathi

Special Good Morning Images Marathi
Special Good Morning Images Marathi

Today Good Morning Images Marathi
Today Good Morning Images Marathi

Today Special Good Morning Images Marathi
Today Special Good Morning Images Marathi

शुभ सकाळ Good Morning Images Marathi Shayari
शुभ सकाळ Good Morning Images Marathi Shayari

10+ मराठी शुभ सकाळ कविता


1. कविता


आज पहाटेची झुळूक! आज पहाटेची झुळूक!

सर्व रोगांवर उत्तम औषध आहे.


पहाट होताच घराबाहेर पडा,

चला दूर जाऊ आणि फेरफटका मारू,

आपला श्वास ताजेपणाने भरा

आज पहाटेची झुळूक! आज पहाटेची झुळूक!


उगवत्या सूर्याची रांगोळी पहा.

या पक्ष्यांच्या गटाकडे पहा,

फुले आणि पानांचा आराम पहा,

आज पहाटेची झुळूक! आज पहाटेची झुळूक!


हे दृश्य काही काळासाठीच आहे

काळ बदलला कुणास ठाऊक,

ते विनामूल्य घ्या, फक्त खेळाचा आनंद घ्या,

आज पहाटेची झुळूक! आज पहाटेची झुळूक!


आरोग्य हा जीवनातील एक मोठा वरदान आहे,

जगाची संपत्ती यापेक्षा मोठी नाही,

अडचण कुठे आहे कुणास ठाऊक,

आज पहाटेची झुळूक! आज पहाटेची झुळूक!


2. कविता


गडद रात्री घाबरू नका

व्हायला पहाट आहे

हा जीवनाचा शेवट नाही

प्रत्येक सकाळ ही नवीन सुरुवात असते.


अंधार नाहीसा झाला आहे

सर्वत्र प्रकाश असावा

उठून पुढे जायचे आहे

आता झोपायला उशीर नाही,


आम्हाला तेजस्वी चमकावे लागेल

सूर्याची किरणे सांगत आहेत

पक्ष्याचा गोड आवाज पहा

ती जगातील प्रत्येकाला जागवत आहे,


नवी पहाट म्हणजे नवी संधी

पुढे जाण्याची इच्छाशक्ती आहे

हा जीवनाचा शेवट नाही

प्रत्येक सकाळ ही नवीन सुरुवात असते.


कधी ढगाळ वातावरण असेल, तर कधी सूर्यप्रकाश असेल

कधी थंडीची लाट कधी उष्णता

तुमच्याबरोबर नेहमी धैर्य ठेवा

कधीही अत्याचार करू नका,


आयुष्यात पुढे जाण्यासाठी

तुम्ही प्रयत्न करत रहा

मेहनत फळ देईल

प्रत्येक इच्छा पूर्ण होईल,


स्वत:ला मजबूत बनवा

ते सहन करण्यासाठी खूप आघात आहे

हा जीवनाचा शेवट नाही

प्रत्येक सकाळ ही नवीन सुरुवात असते.


इच्छित स्थळी पोहोचणे निश्चित आहे,

फक्त अटी म्हणजे तुम्ही वाढत रहा,

वाटेत कधीही थांबू नका

यशाची शिडी चढत राहा


प्रयत्न कधीच व्यर्थ जात नाहीत

यापासून अनभिज्ञ राहू नका,

नवा इतिहास घडवा

या जगात तुझी ओळख बनते,


दुःखानंतरच सुख मिळते,

हे जीवनाचे तत्व आहे,

हा जीवनाचा शेवट नाही

प्रत्येक सकाळ ही नवीन सुरुवात असते.


3. कविता


सकाळ झाली, सकाळ झाली

सूर्याची किरणे

फांदीवर गुंडाळी,

सकाळ झाली, सकाळ झाली


मनात उत्साह, अंगात लहरी,

आयुष्याने पुन्हा एक वळण घेतले

सकाळ झाली, सकाळ झाली


चला, बागेत जीवन,

चला, जीवन मार्गावर आहे

सकाळ झाली, सकाळ झाली


पक्षी पुन्हा जागे होतात,

गोड-गोड, मंद मन मोहक

सकाळ झाली, सकाळ झाली


कळ्यांचे सुंदर फुलणारे जीवन,

सौरभ-सुगंधी, गोड मोहक

आयुष्यभर पुन्हा जाग आली.

सकाळ झाली, सकाळ झाली


4. कविता


सूर्याची किरणे येतात,

सर्व कळ्या फुलतात.

अंधार सर्व नाहीसा होतो,

सर्व काही सुंदर बनते.


पक्षी एकत्र गातात,

त्याचा गोड आवाज वाहतो.

गार वारा आल्हाददायक आहे,

मस्तानी सारखे चालते.


ही सकाळची आनंदाची वेळ आहे,

पृथ्वीचे सुख बेफिकीर आहे.

नवीन ताजेपणा नवीन कथा,

जीवांना नवा उत्साह प्राप्त होतो.


सर्व आळस गमावणे,

आणि काम सुंदर दिसते.

त्यांना सकाळ आवडते

ज्यांना मेहनत आवडते.


कठोर परिश्रम ही सर्वोत्तम गुणवत्ता आहे

आळस हा एक मोठा दुर्गुण आहे.

जरी तुम्ही सकाळी आळशी असाल,

त्यामुळे जग सुंदर असू शकते.


5. कविता


आम्ही बागांची हिरवळ आहोत

आम्ही पक्ष्यांचा किलबिलाट!

नद्यांची वाहती आणि वाहती

आम्ही नवीन सकाळचे तारे!


आम्हाला फुलांचा वास येतो

झऱ्यांचे मधुर संगीत,

रंगीबेरंगी फुलपाखरू आमच्यात

आम्ही निसर्गाचे नवीन गाणे आहोत.

आम्ही परीकथेचे श्रोते आहोत

आम्ही जगाचा प्रकाश आहोत!


आयुष्याची गोड स्वप्ने

हास्याचे बायकोस्कोप,

जेव्हा आपण हसतो

दुःख क्षणात नाहीसे होते.


किलबिलाट आणि वास पण वाहून जाऊ नका

प्रिय, आम्ही आहोत!

आम्ही बागांची हिरवळ आहोत,

आम्ही पक्ष्यांचा किलबिलाट!


6. कविता


अंतरावरुन

चालू आहे

शतकानुशतके

अ भी मा न

वाहक

प्रत्येक सकाळी

सूर्यासारखे चमकणारे

पाण्याने भरलेले

डोक्यावर मारणे

कलसा


निळ्या आकाशात ढग

असे वाटते

आईच्या मिठीत असणे

मूल


गंगा गोरी आहे

काली जमुना

मग तू कोण आहेस

गव्हाळ

दोन दरम्यान


सर्व दृश्य

डोकावत आहे

आळशी सकाळ

लक्झरी च्या

अंगासारखा


7. कविता


पापण्या वर

गोड स्वप्ने

पानांवर

चमकणारे मोती

चंद्रप्रकाश वर

फुललेली पांढरी फुले

आम्हाला सांगा

आमची चूक


हे सर्व

अलग पडणे

एका क्षणात

विचार बदलत नाहीत

आयुष्यभर


जीवन एक नदी आहे

कुठेही थांबत नाही

चंद्र सूर्य

कधीही थकू नका

साचलेल्या पाण्यासारखे

असह्य होते

विचार असेच अडकले

अमानवी बनणे


विचारांना

स्वप्नांसारखे

तो खंडित होऊ द्या

मोत्यासारखे

ते विखुरू द्या

फुलांसारखे

दोन धबधबे


तरच आम्ही

अनुभवण्यास सक्षम असेल

एका नवीन पहाटेची


8. कविता


आम्ही घालतो

झोपेच्या चादरीखाली

दुमडलेली वैशिष्ट्ये

आणि बाहेर

सकाळचा सूर्य आमची वाट पाहत आहे


खिडक्या ठोठावणे

सर्व काही जाणून घेणे

आम्ही अनभिज्ञ राहतो

सकाळच्या उन्हात

प्रत्येक छिद्रातून पोहोचणे

आपल्या तेजस्वी किरणांसह

अंधाराला छेद देत आहे


ते उतरते

डोंगराच्या शिखरावर

खाली सरकत आहे

गवतावर दव थेंब

मिस्टलेटोसारखे चमकते

झाडाच्या खोडातून झुलते

समुद्राच्या लाटांमध्ये स्नान करा

पक्ष्यांसारखा किलबिलाट

शाळेतील मुलांप्रमाणे

घर सोडते

हा सूर्यप्रकाश किती खोडकर आहे


पहाटे

आमची झोप

आपल्या जगामध्ये हस्तक्षेप करते

डायरीप्रमाणे उघडते

संपूर्ण पांढरा दिवस


अशा प्रकारे जागे होतो

आमच्यासारख्या झोपलेल्या माणसाला

तो जीवनाच्या मिशनमध्ये

दररोज समावेश.


9. कविता


चांदीच्या दव मोत्यांमध्ये,

आकाशाची लाली दिसते,

गोड बांगड्यांचा आवाज

स्वप्नांच्या ओझ्याने भारलेली रात्र आता निघून जात आहे


फांदीवर बसलेला कोकिळा जोरात वाजला, ती भारती आहे.

'हे बघ!'

ती गाभ्यात लपलेल्या बाळांना सांत्वन देते


'लो सकाळ, आता येत आहे!'

किंवा सुप्रभात स्वीकारा

'ये! स्वागत आहे लाल सूर्य तुमचे स्वागत आहे!'


ती गात आहे

सर्व दृष्टान्तांना बोलावणे


प्रेमळ वाऱ्यासह

थंडगार वाऱ्याची झुळूक मधूनमधून वाहते

चांदीच्या तलावाच्या सावलीकडे

एका भटक्याला जुन्या गळतीकडे सोडून

मागे वळून पहा, सकाळ मागे येत आहे का?


किती उष्ण संध्याकाळ होती

मग काय थंडी रात्र पावसात भिजली


बाय!


पण शेवटच्या झटक्यात ती निरोप घेईल

सकाळ झाली की ती का थांबायची

आम्हाला थांबवणार नाही


10. कविता


पहाटे

तलावाच्या दोन फेऱ्या केल्या


पहाटे

उरलेली रात्र ओल्या डबांवर

अनवाणी चालणे


पहाटे

थंड हात आणि पाय

माघच्या कडाक्याच्या थंडीमुळे


पहाटे

अर्धा वाढलेला पतींचा कौडा तप

कच्च्या आंब्याची पाने

सौरभने ज्वलंत, कडू तुरट घेतली


पहाटे

अडाणी बोनफायर जवळ

वर्तुळात बसण्याचा आनंद लुटला


पहाटे

प्रादेशिक बोलींचे मिश्रण

कानांच्या या वाट्या भरून परतलो

पहाटे


11. कविता


सकाळी उठून डोळे चोळत होतो

आणि मग सकाळ रात्रंदिवस धावते


सूर्याची उष्णता खिशात घालणे

सकाळी सात घोड्यांचा रथ चालवतो


रात्री झोप आली नाही

सकाळला सर्व स्वप्नांचे सत्य माहित असते


वाघ बदक शेकोटीची चमक

सकाळ कुठून येते


संध्याकाळचा आवाज

गुडमुरी दुपारची सकाळ पार


Final Word

My dear friends, I hope you liked this post of ours. If you liked this post of ours, then do share our post with your friends. And share on social media. And let us know in the comments how much you liked the post. Don't forget to comment.

0 Please Share a Your Opinion.:

If You Have Any Doubts. Please Let Me Know.